كورانى خه فه ت

خوشترين كورانى كوردى به عربي تازة حبيبي 2014. Advertisement

2022-11-28
    معنى debit و credit
  1. Mar 06, 2011 · govare kakon 12
  2. گۆرانی و شیعر
  3. P
  4. Title: asoyroj 75, Author: Salar
  5. 2 هزار بازدید 3 سال پیش Trak
  6. Jan 16, 2014 · په يجى فه رمى شيروان عبدولا
  7. ‎پەیجی هونەرمەندان‎